ترجمه کتاب الجدری و الحصبه (آبله و سرخک)

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه تهران

سایر نویسندگان : نويسنده:رازی، محمد بن زکریا‏ - گردآورنده:نجم‎آبادی، محمود

تعداد صفحات : 153ص.

موضوعات مرتبط : آبله - متون قدیمی تا قرن 14 - پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - سرخک

کتاب "ترجمه کتاب الجدری و الحصبه (آبله و سرخک)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان