قصه‌های قرآنی

زبان : فارسی

ناشر : پژواک انديشه

سایر نویسندگان : مترجم:زمانی، مصطفی - نويسنده:شحاته، سید - نويسنده:ابراهیم، محمد ابوالفضل - نويسنده:جادالمولی، محمد احمد - نويسنده:بجاوی، علی محمد

تعداد صفحات : 624ص

موضوعات مرتبط : پیامبران - سرگذشت نامه - پیامبران- نسب نامه - قرآن - قصه‎ها - قرآن ‏-‏ نام‏های تاریخى

کتاب "قصه‌های قرآنی" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان

تا حضور 1.1

ویژه عمره دانشگاهیان

بیش از 500 جلد کتاب به همراه نگارخانه و بانک نرم افزارهای موبایلی در در موضوع حج و زیارت

تخفیف  5 %  5,000    4,750 تومان