دیوان رباعبات اوحد الدین کرمانی

زبان : فارسی

ناشر : صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، انتشارات سروش

سایر نویسندگان : گردآورنده:باستانی پاریزی‏، محمد ابراهیم - نويسنده:اوح‍دال‍دی‍ن‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌‌ال‍ف‍خ‍ر - گردآورنده:ابو محبوب، احمد

تعداد صفحات : 432ص.

موضوعات مرتبط : شعر عربی - قرن 7ق. - شعر فارسی - قرن 7ق.

کتاب "دیوان رباعبات اوحد الدین کرمانی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان