الاعجاز البیانی للقرآن و مسائل ابن الازرق: دراسة قرآنیة لغویة و بیانیة

زبان : عربی

ناشر : دار المعارف

سایر نویسندگان : نويسنده:بنت الشاطی، عایشه

تعداد صفحات : 616ص.

موضوعات مرتبط : ابن ازرق، نافع بن ازرق ، - 65ق. المسائل - نقد و تفسیر - قرآن - اعجاز - قرآن - مسایل ادبی

کتاب "الاعجاز البیانی للقرآن و مسائل ابن الازرق: دراسة قرآنیة لغویة و بیانیة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مشکات الانوار

نخستین کتابخانه جامع علوم قرآنی

502 عنوان كتاب در حدود ۶۰۰ جلد از منابع مهم فارسی و عربی علوم قرآنی، استخراج شرح حال تفسیری ۳۱۶۷ تن از مفسران در قالب ۳۵ نمایه از ۲۷ منبع و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان