دیوان اشعار منسوب به حضرت امیر المومنین علی علیه السلام با ترجمه منظوم از مولانا شوقی شاعر قرن نهم هجری

زبان : فارسی، عربی

ناشر : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سایر نویسندگان : محقق:محقق، مهدی - مقدمهنويس:روضاتیان، مریم - نويسنده:شوقی، مولانا

تعداد صفحات : یک صد و چهار، 290، 12ص.

موضوعات مرتبط : شعر عربی - قرن 1ق. - تاریخ و نقد - شعر عربی - قرن 1ق. - ترجمه شده به فارسی - شعر فارسی - قرن 8ق. - ترجمه شده از عربی

کتاب "دیوان اشعار منسوب به حضرت امیر المومنین علی علیه السلام با ترجمه منظوم از مولانا شوقی شاعر قرن نهم هجری" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان