منظومه مصباح الولایة و بحر المناقب

زبان : عربی

ناشر : مولی

سایر نویسندگان : مصحح:خواجوی، محمد - نويسنده:نیریزی، قطب‌الدین محمد

تعداد صفحات : ح، 363ص.

موضوعات مرتبط : شعر عربی - قرن 12ق. - شعر مذهبی عربی - قرن 12ق. - شیعه - عقاید - نثر عربی - قرن 12ق.