کتاب البيع (میلانی - قدیم)

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه چاپ و انتشارات

سایر نویسندگان : گردآوری و تعلیق:حسینی میلانی، فاضل - نويسنده:میلانی، محمدهادی

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : فقه جعفری - قرن 7ق. - محقق حلی، جعفر بن حسن، 602 - 676ق. شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام - نقد و تفسیر

کتاب "کتاب البيع (میلانی - قدیم)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲

کتابخانه تخصصی فقه

کتابخانه ای تخصصی با بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب و رساله فقهی

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان