رسایل مولانا جلال الدین الرومی

زبان : عربی

ناشر : دار الفکر

سایر نویسندگان : محقق:هاشم‌پور سبحانی، توفیق - نويسنده:عاکوب، عیسی علی

تعداد صفحات : 565ص.

موضوعات مرتبط : نامه‎های فارسی - نثر عربی - قرن 7ق. - ترجمه شده از فارسی - نثر فارسی - قرن 7ق. - ترجمه شده به عربی

کتاب "رسایل مولانا جلال الدین الرومی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان