قانون ابن سینا، شارحان و مترجمان آن

زبان : فارسی

ناشر : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سایر نویسندگان : نويسنده:ظل الرحمن - مترجم:هاشمی، عبدالقادر

تعداد صفحات : چهل و هشت، 203ص.

موضوعات مرتبط : ابن سینا، حسین بن عبد الله، 370 - 428ق. القانون فی الطب - نقد و تفسیر - پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - دارو شناسی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "قانون ابن سینا، شارحان و مترجمان آن" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان