خلاصة القوانین

زبان : عربی

ناشر : المطبعة العلمية

سایر نویسندگان : نويسنده:میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن - خلاصه کننده:سبط شیخ انصاری، احمد

تعداد صفحات : 207ص.

موضوعات مرتبط : اصول فقه شیعه - قرن 13ق.

کتاب "خلاصة القوانین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع اصول الفقه 2

کتابخانه تخصصی شامل 410 عنوان کتاب در موضوع اصول فقه

متن 410 عنوان کتاب به زبان فارسی و عربی در 914 جلد از 240 مؤلف، در موضوع اصول فقه به همراه دسته بندی کتب به صورت گروهی و موضوعی، از جمله مشتمل بر: 58 شرح معتبر بر کتاب های اصولی و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان