رسائل الجنید

زبان : عربی

ناشر : دار إقرأ

سایر نویسندگان : نويسنده:سیدبی، جمال رجب

تعداد صفحات : 295ص.

موضوعات مرتبط : جنید بغدادی، جنید بن محمد، - 297؟ق. - سرگذشت نامه و کتاب شناسی - جنید بغدادی، جنید بن محمد، - 297؟ق. - نقد و تفسیر - عارفان - سرگذشت نامه

کتاب "رسائل الجنید" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان