مهدویت و صلح کل

زبان : فارسی

ناشر : موسسه آینده روشن، پژوهشکده مهدویت

سایر نویسندگان : نويسنده:پور سید آقایی، مسعود - ديباچه:احمدی‌نژاد، محمود

تعداد صفحات : 171ص.

موضوعات مرتبط : مهدویت - مهدویت - تحقیق