‏الدرر فی شرح الایجاز : و هو شرح الایجاز المتسم بسمه الاعجاز لابی علی الطبرسی

زبان : عربی

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انسانی

سایر نویسندگان : نويسنده:طبرسی، فضل بن حسن - شارح:بیهقی نیشابوری کیدری، محمد بن حسین - محقق:اسدی، علی هاشم

تعداد صفحات : 260ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - صرف و نحو - طبرسی، فضل بن الحسن، 468؟ - 548ق. الایجاز - نقد و تفسیر

کتاب "‏الدرر فی شرح الایجاز : و هو شرح الایجاز المتسم بسمه الاعجاز لابی علی الطبرسی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار شیخ طبرسی رحمه الله

متن 17 عنوان کتاب در 32 جلد از آثار شیخ طبرسی و دیگر کتب مرتبط با ایشان، در موضوع: تفسیر و علوم قرآن ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان