الدواء العجیب

زبان : عربی

ناشر : دار نور البشير

سایر نویسندگان : محقق:دیرانی، عبد القادر یحیی - نويسنده:شیخو، محمد امین

تعداد صفحات : [487]ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی سنتی - حجامت - حجامت - کشورهای اسلامی

کتاب "الدواء العجیب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان