مصارع المصارع ( خواجه نصیرالدین طوسی )

زبان : فارسی

ناشر : حکمت

سایر نویسندگان : نويسنده:نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد - مترجم:میری، محسن

تعداد صفحات : 330ص.

موضوعات مرتبط : ابن سینا، حسین بن عبد الله، 370 - 428ق. - نقد و تفسیر - شهرستانی، محمد بن عبد الکریم، ۴۷۹؟ - ۵۴8؟ق. مصارعه الفلاسفه - نقد و تفسیر - فلسفه اسلامی - دفاعیه‌ها و ردیه‌ها