معاني القرآن

زبان : عربی

ناشر : الهیئة المصریة العامة للکتاب

سایر نویسندگان : محقق:نجاتی، احمد یوسف - محقق:نجار، محمد علی - محقق:شلبی، عبد الفتاح اسماعیل - نويسنده:فراء، یحیی بن زیاد - مصحح:نجدی ناصف، علی

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : تفاسیر اهل سنت - قرن 2ق. - قرآن - مسایل لغوی

کتاب "معاني القرآن" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان