خلاصه المناقب( در مناقب میر سید علی همدانی )

زبان : فارسی

ناشر : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

سایر نویسندگان : نويسنده:بدخشی، نور الدین جعفر - مصحح:ظفر، اشرف

تعداد صفحات : چهار، لد، 353ص.

موضوعات مرتبط : ذهبیه - همدانی، علی بن شهاب الدین، 714 - 786ق. - سرگذشت نامه

کتاب "خلاصه المناقب( در مناقب میر سید علی همدانی )" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان