صائبة القرآن و صائبة حران

زبان : عربی

ناشر : دار الحصاد

سایر نویسندگان : نويسنده:تاردیو، میشل - محقق:حرفوش، سلمان

تعداد صفحات : 84ص.

موضوعات مرتبط : صابئین