خطط الشام

زبان : عربی

ناشر : مکتبة النوري

سایر نویسندگان : نويسنده:کرد علی، محمد

تعداد صفحات : 6ج. در سه مجلد

موضوعات مرتبط : سوریه - اوضاع اجتماعی - سوریه - اوضاع اقتصادی - سوریه - تاریخ - سوریه - تمدن

کتاب "خطط الشام" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان