الأمصار ذوات الآثار

زبان : عربی

ناشر : دار البشائر

سایر نویسندگان : نويسنده:ذهبی، محمد بن احمد - مصحح:سعد، قاسم علی

تعداد صفحات : 262ص.

موضوعات مرتبط : زندگی فرهنگی - شهرها و شهرستان‏ها - کشورهای اسلامی - شهرها و شهرستان‏های اسلامی

کتاب "الأمصار ذوات الآثار" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان