تاریخ علماء بغداد

زبان : عربی

ناشر : الدار العربية للموسوعات

سایر نویسندگان : مصحح:عزاوی، محامی عباس - نويسنده:سلامی دمشقی، محمد بن رافع

تعداد صفحات : 200ص.

موضوعات مرتبط : بغداد - سرگذشت نامه - مجتهدان و علما - بغداد - سرگذشت نامه

کتاب "تاریخ علماء بغداد" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان