تاریخ أهل عمان

زبان : عربی

ناشر : سلطنة عمان، وزارة التراث القومي و الثقافة

سایر نویسندگان : نويسنده:عاشور، سعید عبدالفتاح

تعداد صفحات : [189]ص.

موضوعات مرتبط : عمان - تاریخ

کتاب "تاریخ أهل عمان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان