الوزراء

زبان : عربی

ناشر : دار الآفاق العربية

سایر نویسندگان : نويسنده:صابی، هلال بن محسن - محقق:فراج، عبدالستار احمد

تعداد صفحات : ث، 463ص.

موضوعات مرتبط : وزیران - کشورهای اسلامی - تاریخ

کتاب "الوزراء" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان