کتاب تعبیر الرویاء

زبان : عربی

ناشر : المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربیة

سایر نویسندگان : تعريب:حنین بن اسحاق - نويسنده:ارطامیدورس دالدیانوس - تحقیق و مقدمه:فهد، توفیق

تعداد صفحات : 444، XXVIص.

موضوعات مرتبط : خواب دیدن - خواب گزاری - متون قدیمی تا قرن 14