تهذیب الریاسة و ترتیب السیاسة

زبان : عربی

ناشر : مکتبة المنار

سایر نویسندگان : محقق:مصطفی عجو، ابراهیم یوسف - نويسنده:قلعی، محمد بن علی

تعداد صفحات : 440ص.

موضوعات مرتبط : پادشاهی - متون قدیمی تا قرن 14 - خلافت - تاریخ - کشور داری - متون قدیمی تا قرن 14 - کشورهای اسلامی - تاریخ - 41 - ۶۵۶ق

کتاب "تهذیب الریاسة و ترتیب السیاسة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان