رسائل أمین الدولة ابن الموصلایا

زبان : عربی

ناشر : مرکز زايد للتراث و التاريخ

سایر نویسندگان : نويسنده:کاتب بغدادی، ابوسعد بن ابی‌علی - محقق:عقله، عصام مصطفی

تعداد صفحات : 455ص.

موضوعات مرتبط : ابن موصلایا، علاء بن حسن، ۴۱۲ - 497ق. - سرگذشت نامه - عباسیان - اسناد و مدارک - عباسیان - نامه‏ها - نامه نگاری سیاسی

کتاب "رسائل أمین الدولة ابن الموصلایا" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان