أساس السیاسة

زبان : عربی

ناشر : دار الطلیعة للطباعة و النشر

سایر نویسندگان : نويسنده:قفطی، علی بن یوسف - محقق:عطیه، جلیل

تعداد صفحات : 147ص.

موضوعات مرتبط : اخلاق و سیاست - پادشاهی - آداب و رسوم - متون قدیمی تا قرن 14 - سیاست در ادبیات - شاهان و فرمان روایان - آداب و رسوم - متون قدیمی تا قرن 14 - شاهان و فرمان روایان - اخلاق - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "أساس السیاسة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان