بدائع الملح (نوهای نمکین)

زبان : فارسی، عربی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : مصحح:اولیایی، مصطفی - مترجم:خوارزمی، موفق بن ظاهر - نويسنده:خوارزمی، قاسم بن حسین

تعداد صفحات : سی و یک، 212 ص.

موضوعات مرتبط : شعر عربی - مجموعه ها - ترجمه شده به فارسی - شعر عربی - مجموعه‌ها - نویسندگان اسلامی - سرگذشت نامه

کتاب "بدائع الملح (نوهای نمکین) " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان