مرزبان نامه

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة الإنتشار العربي

سایر نویسندگان : تعريب:ابن عرب شاه، احمد بن محمد - نويسنده:مرزبان بن رستم

تعداد صفحات : 235ص.

موضوعات مرتبط : نثر عربی - قرن 9ق. - ترجمه شده از فارسی - نثر فارسی - قرن 7ق. - ترجمه شده به عربی

کتاب "مرزبان نامه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان