کتاب قوانین الدواوین

زبان : عربی

ناشر : مکتبة مدبولي

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن مماتی، اسعد بن مهذب - محقق:عطیه، عزیز سوریال

تعداد صفحات : 469 ص.

موضوعات مرتبط : ایوبیان - سازمان‏های دولتی - مصر - مصر - تاریخ - 640 - 1250م. - نام‏های جغرافیایی - مصر

کتاب "کتاب قوانین الدواوین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان