توبه کنندگان

زبان : فارسی

ناشر : اطلاعات

سایر نویسندگان : مترجم:مهدوی دامغانی، محمود - نويسنده:ابن قدامه، عبد الله بن احمد - مصحح:مقدسی، جورج

تعداد صفحات : 251 ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - داستان - توبه (اسلام)

کتاب "توبه کنندگان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان