نیر أعظم در شناخت نبض و انواع آن

زبان : فارسی

ناشر : المعی

سایر نویسندگان : نويسنده:ناظم جهان، محمد اعظم - محقق:ناظم، اسماعیل

تعداد صفحات : 56، 368ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی سنتی - متون قدیمی تا قرن 14 - نبض - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "نیر أعظم در شناخت نبض و انواع آن" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان