خلاصة التجارب

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه علوم پزشکی تهران

سایر نویسندگان : مقدمه نويس:ولایتی، علی اکبر - محقق:شمس اردکانی، محمدرضا - نويسنده:بهاء الدوله، بهاء الدین بن میر قوام الدین - محقق:فریدی، پویا - محقق:محقق‌زاده، عبدالعلی - محقق:ابوالحسن زاده، زهره

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : اندام‏ها - بیماری‏ها - اندام‏ها - بیماری‏ها - تشخیص - اندام‏ها - بیماری‏ها - درمان - پزشکی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "خلاصة التجارب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان