الرد علی المنطقیین

زبان : عربی

ناشر : دار الفکر اللبناني

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم - مقدمه نویس و مصحح:عجم، رفیق

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم، 661 - 728ق. - منطق - دفاعیه‏ها و ردیه‏ها - منطق - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "الرد علی المنطقیین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه تخصصی و معجم موضوعی منطق

فرهنگ موضوعی 12 عنوان کتاب از مهم‌ترین منابع علم منطق و متن 120 عنوان کتاب و رساله در قسمت کتابخانه تخصصی ...

فرهنگ موضوعی 12 عنوان کتاب از مهم‌ترین منابع علم منطق، ارائه متن 120 عنوان کتاب و رساله از آثار منطقی در قسمت کتابخانه تخصصی ...

تخفیف  25 %  20,000    15,000 تومان