ترجمه کتاب توحید شیخ صدوق

زبان : فارسی، عربی

ناشر : علويون

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌بابویه، محمد بن علی - مترجم:میرزایی، علی اکبر

تعداد صفحات : 711ص.

موضوعات مرتبط : احادیث شیعه - قرن 4ق. - توحید