دانش‌نامه عقاید اسلامی

زبان : فارسی

ناشر : موسسه علمی فرهنگی دار الحديث، سازمان چاپ و نشر

سایر نویسندگان : نويسنده:محمدی ری‌شهری، محمد - مترجم:مهریزی، مهدی - مترجم:مسعودی، عبدالهادی - نويسنده:مسعودی، عبدالهادی - نويسنده:محسنی‌نیا، محمدرضا - مترجم:مرادی، محمد - نويسنده:خدایاری، علینقی - مترجم:خدایاری، علینقی - نويسنده:برنجکار، رضا - مترجم:برنجکار، رضا - مترجم:آریانی، جعفر

تعداد صفحات : 10ج.

موضوعات مرتبط : احادیث اهل سنت - قرن 14 - احادیث شیعه - قرن 14 - اسلام - عقاید - شیعه - عقاید

کتاب "دانش‌نامه عقاید اسلامی" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه کلام اسلامی 1.2

کتابخانه ای با بیش از 1000 جلد از آثار کلامی

متن کامل 660 عنوان کتاب، افزون بر 1000 جلد از آثار کلامی، طیّ موضوعات و مباحث: کلام عام، الهیات، نبوت، امامت، اهل البیت (علیهم السلام)، معاد، تاریخ کلام، روایات کلامی و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان

حدیث اهل بیت علیهم السلام

آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث

متن 166 عنوان کتاب در 338 جلد، با محوریّت حدیث اهل بیت (علیهم السلام)، حاوی موضوعاتی مانند: علوم قرآنی، قرآن و تفسیر، تاریخ و سیره معصومان (علیهم السلام)، کلام و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان