حسن و قبح عقلی یا پایه های اخلاق جاودان

زبان : فارسی

ناشر : موسسه امام صادق علیه السلام

سایر نویسندگان : نويسنده:سبحانی تبریزی، جعفر - محقق:ربانی گلپایگانی، علی

تعداد صفحات : 283ص.

موضوعات مرتبط : اخلاق - فلسفه - اخلاق اسلامی - خیر و شر (اسلام)