کلثوم ننه

زبان : فارسی

ناشر : آل عبا (علیهم السلام)

سایر نویسندگان : نويسنده:آقاجمال خوانساری، محمد بن حسین - محقق:جعفری زنجانی، حسین

تعداد صفحات : 70ص.

موضوعات مرتبط : خرافات - ایران - زندگی اجتماعی - قرن 10 - 12ق. - لطیفه، طنز و هجو - طنز فارسی - قرن 12ق. - فرهنگ عامه - ایران

کتاب "کلثوم ننه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان