شرح جمل الزجاجي

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌عصفور، علی بن مومن

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - نحو - زجاجی، عبد الرحمان بن اسحاق، - 337ق. الجمل - نقد و تفسیر

کتاب "شرح جمل الزجاجي" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان