الأفعال

زبان : عربی

ناشر : موسسة دار الشعب

سایر نویسندگان : نويسنده:معافری، سعید بن محمد

تعداد صفحات : 4ج. در 5 مجلد

موضوعات مرتبط : زبان عربی - صرف و نحو - زبان عربی - فعل - زبان عربی - مسایل لغوی

کتاب "الأفعال" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

تخفیف  25 %  30,000    22,500 تومان