شرح الدمامیني علی مغني اللبیب

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة التاريخ العربي

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن هشام، عبد الله بن یوسف - نويسنده:ابن‌دمامینی، محمد بن ابی‌بکر - مصحح:عنایه، احمد عزو

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : ابن هشام، عبد الله بن یوسف، 708 - 761ق. مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب - نقد و تفسیر - زبان عربی - نحو

کتاب "شرح الدمامیني علی مغني اللبیب" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه دروس حوزوی

۲۳۰ عنوان در ۷۸۵ جلد كتاب از دروس حوزوی

متن کامل ۲۳۰ عنوان در ۷۸۵ جلد كتاب از دروس حوزوی، به زبان عربی و فارسی، مشتمل بر موضوعات: ادبیات عربی، فقه، اصول ففه، فلسفه، منطق و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان