حاشیة الدسوقي علی مختصر المعاني

زبان : عربی

ناشر : المکتبة العصرية

سایر نویسندگان : شارح:تفتازانی، مسعود بن عمر - خلاصه کننده:خطیب قزوینی، محمد بن عبد الرحمن - حاشيه نويس:دسوقی‌، محمد - محقق:هنداوی، عبدالحمید

تعداد صفحات : 4ج.

موضوعات مرتبط : بدیع - تفتازانی، مسعود بن عمر ، 722 - 792؟ق. مختصر المعانی - نقد و تفسیر - خطیب قزوینی، محمد بن عبد الرحمن، 666 - 739ق. تلخیص المفتاح - نقد و تفسیر - زبان عربی - معانی و بیان

کتاب "حاشیة الدسوقي علی مختصر المعاني" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان