تطور المصطلح النحوي البصري من سیبویه حتی الزمخشري

زبان : عربی

ناشر : عالم الکتب الحديث

سایر نویسندگان : نويسنده:عبابنه، یحیی عطیه

تعداد صفحات : 336ص.

موضوعات مرتبط : زبان شناسان عرب - تاریخ و نقد - زبان شناسی عربی - زبان عربی - نحو - تاریخ

کتاب "تطور المصطلح النحوي البصري من سیبویه حتی الزمخشري" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان