الإنصاف فی مسائل الخلاف بین النحو البصریین و الکوفیین

زبان : عربی

ناشر : المکتبة العصرية

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌انباری، عبدالرحمن بن محمد

تعداد صفحات : 2ج. در یک مجلد (719ص.)

موضوعات مرتبط : زبان عربی - شواهد شعری - زبان عربی - نحو - شواهد شعری

کتاب "الإنصاف فی مسائل الخلاف بین النحو البصریین و الکوفیین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

تخفیف  25 %  30,000    22,500 تومان