مراتب النحویین

زبان : عربی

ناشر : المکتبة العصرية

سایر نویسندگان : محقق:ابراهیم، محمد ابوالفضل - نويسنده:لغوی، عبد الواحد بن علی

تعداد صفحات : 128ص.

موضوعات مرتبط : زبان شناسان عرب - سرگذشت نامه - زبان شناسان عرب - نقد و تفسیر - زبان عربی - نحو - تاریخ

کتاب "مراتب النحویین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان