أسالیب بلاغیة الفصاحة البلاغة المعانی

زبان : عربی

ناشر : وکالة المطبوعات

سایر نویسندگان : نويسنده:مطلوب، احمد

تعداد صفحات : 303ص.

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - تاریخ و نقد - زبان عربی - بدیع - زبان عربی - معانی و بیان - شعر عربی - تاریخ و نقد

کتاب "أسالیب بلاغیة الفصاحة البلاغة المعانی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی

تاریخ ادبیات عربی، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع

از جمله آثاری که در این برنامه به زبان عربی و فارسی ارائه گردیده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مختصرالمعانی (تفتازانی)، جواهرالبلاغه، شرح ابن عقیل و ...

تخفیف  25 %  30,000    22,500 تومان