تاریخ طبرستان

زبان : فارسی

ناشر : پديده خاور

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌اسفندیار، محمد بن حسن - محقق:اقبال آشتیانی، عباس - اهتمام:رمضانی، محمد

تعداد صفحات : یب، 331، 175ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - دیلمیان، 320 - 447ق. - ایران - تاریخ - زیاریان، 316 - 483ق. - مازندران - تاریخ - نثر فارسی - قرن 7ق.

کتاب "تاریخ طبرستان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان