منشور عقايد اماميه شرحي گويا و مستدل از عقايد شيعه اثني عشري در يکصد و پنجاه اصل

زبان : فارسی

ناشر : موسسه امام صادق علیه السلام

سایر نویسندگان : نويسنده:سبحانی تبریزی، جعفر

تعداد صفحات : 346ص.

موضوعات مرتبط : کلام شیعه امامیه