الجراحة

زبان : عربی

ناشر : [بی نا]

سایر نویسندگان : نويسنده:زهراوی، خلف بن عباس - مصحح:تویجری، علی سلیمان - مصحح:ناصر، عبد العزیز ناصر

تعداد صفحات : 530ص.

موضوعات مرتبط : جراحی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "الجراحة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان