الطب الملوکي

زبان : عربی

ناشر : دار المنهاج

سایر نویسندگان : نويسنده:رازی، محمد بن زکریا‏ - محقق:زکور، محمد یاسر

تعداد صفحات : 399ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "الطب الملوکي" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان